CMD: Usługa o statusie zatrzymywanie / Windows Service Status Stopping

Jednym z najczęstszych problemów z Usługami jest ich zawieszanie. Gdy usługa zatrzyma się na statusie Zatrzymywanie/Stopping mamy na to sprawdzone rozwiązanie.

Sprawdzamy nazwę naszej usługi (np z przystawki Usługi/Services), uruchamiamy wiersz poleceń jako administrator i sprawdzamy PID usługi:


sc queryex nazwauslugi

w wyniku otrzymamy PID usługi

Wystarczy teraz zatrzymać usługę siłą z użyciem polecenia:

taskkill /f /pid nrpiduslugi

w wyniku którego otrzymamy poniższy komunikat

Jak byście chcieli zrobić to z poziomu PowerShell’a kliknijcie tutaj.