CMD: Windows Update – lista aktualizacji

Jak sprawdzić czy na danym komputerze mamy zainstalowane określone aktualizacje Windows? Sposobów jest oczywiście kilka. Można sprawdzić ich listę za pomocą panelu sterowania w GUI, nas jednak bardziej interesuje jak zrobić to szybko z poziomu wiersza poleceń. Tutaj też mamy dwa rozwiązania które są szybkimi i sprawdzonymi one linerami.

Pierwszy z użyciem komendy systeminfo wygląda tak:

systeminfo | find "KB"

Drugi proponowany przeze mnie sposób to użycie narzędzia Windows Management Instrumentation Command-Line Utility (Wmic.exe) (uwaga mogą to zrobić tylko lokalni administratorzy):

wmic qfe

Oczywiście każdy administrator Windows powinien wiedzieć jak zrobić to zdalnie, np z użyciem PSEXEC

O samym PSEXEC wspominałem wiele razy, z jego użyciem sprawdzimy jakie aktualizacje ma zainstalowane maszyna PC3342 z użyciem konta domenowego sprawdzone.it\user i hasłem kalaf!or7

psexec \\PC3342 -u sprawdzone.it\user -p kalaf!or7 systeminfo | find "KB"