Instalacja Windows Subsytem for Linux (WSL)

Jak zainstalować Windows Subsystem for Linux (WSL)? Sam proces instalacji można przeprowadzić na dwa sposoby. Standardowo WSL możemy pobrać ze sklepu Microsoft lub przeprowadzić jeszcze szybszą instalacje z poziomu wiersza poleceń. I to właśnie ten drugi sprawdzony sposób przedstawiam Wam poniżej.

Otwieramy wiersz poleceń jako administrator i wydajemy polecenie:

wsl --list --online

Uzyskamy dzięki temu listę dostępnych dystrybucji.

Teraz wystarczy już tylko zainstalować odpowiednią dystrybucje w naszym wypadku będzie to Ubuntu :

wsl --install -d Ubuntu

Po prawidłowym procesie instalacji musimy już tylko zrestartować system

Po restarcie ponownie otwieramy wiersz poleceń jako administrator ipodejmiemy próbe aktualizacji WSL:

wsl --update

Restartujemy usługę WSL

wsl --shutdown

Ponownie wydajemy polecenie instalacji naszej dystrybucji (wcześniej została ona tylko pobrana)

wsl --install -d Ubuntu

Pojawi się nowe okno konsoli w którym będziemy musieli podać nazwę nowego użytkownika i przygotować hasło. Skończona konfiguracja będzie wyglądać tak:

Jesteśmy już gotowi aby wywołać wiesz poleceń WSL. Wystarczy w każdym otwartym przez nas oknie wpisać:

wsl

lub poprzedzać komendy linuxowe poleceniem WSL:

Aktualizacja repozytoriów:

Instalacja Midnight Commander:

Jeżeli chcecie uzyskać dostęp do systemu plików z poziomu GUI, nic prostszego z nasza dystrybucja montuje się prawie jak udział sieciowy w systemie: