mRemote: odczytanie zapisanego hasła połączenia

Pisałem już wcześniej jak dobrą aplikacją jest mRemote. Dziś opisze sprawdzony sposób na to aby podejrzeć zapisane hasło w zdefiniowanym wcześniej połączeniu.

Aby podejrzeć hasło połączenia z poziomu menu aplikacji, przechodzimy do narzędzi / tools następnie wybieramy narzędzia zewnętrzne / external tools

w nowym oknie dodajemy nową pozycje:

w polu właściwości nowego narzędzia wprowadzamy, dowolną nazwę, wybieramy CMD jako nazwę pliku, a argumenty wprowadzamy zgodnie z poniższym:

/k echo %password%

Dzięki temu klikając teraz prawym przyciskiem na zdefiniowanym połączeniu będziemy mogli odczytać hasło, pojawi się ono w wyskakującym oknie wiersza poleceń: