Notepad++ w terminalu

Aby używać Notepad++ w Windows Teminal tak jak używamy tam zwykłego notatnika, musimy dokonać edycji zmiennej środowiskowej.

Przed naszymi zmianami próba edycji pliku w zwykłym notatniku działa bezproblemowo ale w Notepad++ kończy się komunikatem błędu:

Aby umożliwić używanie naszego ulubionego edytora w wierszu poleceń otwieramy menu start i wyszukujemy zmienne środowiskowe (lub wpisujemy sysdm.cpl aby otworzyć właściwości systemu i samodzielnie przejść do zakładki zaawansowane) :

W zakładce zaawansowane klikamy zmienne środowiskowe :

Następnie wskazujemy zmienną systemową Path w zmiennych systemu i edytujemy jej wartość klikając przycisk Edytuj:

Dodajemy nową pozycje w której wklejamy ścieżkę do Notepad++ w naszym wypadku:

C:\Program Files\Notepad++

Zatwierdzamy nasze zmiany. I sprawdzamy w Windows Terminal (restartując aplikacje) czy edycja plików z użyciem Notepad++ działa: