Office 365 / Microsoft 365 SMTP: 5.7.3 Authentication unsuccessful 5.7.57 Client not authenticated to send mail

Wysyłka maili z użyciem protokołu SMTP poprzez aplikacje, formularze czy urządzenia wielofunkcyjne została ze względów bezpieczeństwa domyślnie wyłączona w usługach Microsoft 365 / Office 365. Czasami jednak musimy uruchomić taką funkcjonalność. Poniżej znajdziecie elementy konfiguracji usługi które muszą zostać spełnione. Zwłaszcza gdy natraficie na błędy: 5.7.3 Authentication unsuccessful lub 5.7.57 Client not authenticated to send mail podczas podczas samodzielnej konfiguracji.

Zacznijmy od początku, wysyłka z użyciem SMTP wymaga podania nazwy serwera (portu który używa), loginu i hasła, trybu zabezpieczeń (SSL/TLS) oraz informacji czy nasz serwer wymaga uwierzytelniania. pole konfiguracyjne usługi wysyłki poczty z użyciem SMTP w usłudze Microsoft 365 / Office 365 wygląda :

Adres serwera poczty wychodzącej: smtp.office365.com
Port: 587
Tryb zabezpieczenia: TLS
Czy serwer wymaga uwierzytelniania: TAK
Nazwa użytkownika/Login: lukasz@domena.com
Hasło: Trudn3.H@sl0!B@rdzO
Adres e-mail nadawcy: lukasz@domena.com

Aby takie ustawienia zadziałały, musimy w pierwszej kolejności wyłączyć dla używanego konta Uwierzytelnianie Wieloskładnikowe.
W tym celu logujemy się do centrum administracyjnego usługi Microsoft 365 / Office 365, wybieramy skrzynkę użytkownika która ma obsłużyć wysyłkę SMTP i wyłączamy dla niej Multi Factor Authentication:

Kolejnym krokiem jest weryfikacja czy dana skrzynka użytkownika ma włączoną obsługę SMTP. W centrum administracyjnym wybieramy skrzynkę:

Ostatnia zmiana którą musimy wprowadzić dotyczy zabezpieczeń usługi Azure Active Directory. W centrum administracyjnym wybieramy kolejno:

W centrum usługi Azure Active Directory wybieramy Właściwości:

Następnie klikamy: Zarządzaj ustawieniami domyślnymi zabezpieczeń

I modyfikujemy paramtery zgodnie z poniższym:

Zapisujemy zmiany.

Pozostaje nam jeszcze sprawdzić globalne ustawienia SMTP naszego Tenanta. Możecie to zrobić również z użyciem modułu PowerShell (pisaliśmy o tym tutaj)

My sprawdzimy to „tradycyjnie”. W centrum administracyjnym usługi Microsoft 365 wskazujemy Centrum administracyjne Exchange:

Następnie wybieramy Ustawienia i kolejno Przepływ Poczty:

i sprawdzamy czy mamy wyłączone SMTP AUTH dla całej organizacji

Zapisujemy zmiany i po 5-10 minutach sprawdzamy ponownie naszą wysyłkę z użyciem SMTP.