Optima ERP: reset hasła administratora

Reset hasła administratora w aplikacji Comarch ERP Optima możemy dokonać z poziomu bazy danych SQL.

Wystarczy że przeprowadzimy update na bazie konfiguracyjnej (w moim wypadku ma domyślną nazwe: CDN_KNF_Konfiguracja):

-- sprawdzone.it // resetowanie hasła w  Comarch Optima ERP
-- ustawiamy hasło na puste (ustawienie zaraz po czystej instalacji)
-- ope_opeid =1 to id operatora: Administrator

update cdn.operatorzy 
set ope_haslo = '5Z8SfmZByqw'
where ope_opeid = 1

update cdn.operatorzy 
set ope_haslochk = 'Cw' 
where ope_opeid = 1

Urcuhamiamy ponownie Optimę i po wskazaniu operatora ADMIN (administrator) pojawi nam się okno wyboru bazy firmy:

Pamiętajcie aby dla pewności sprawdzić ID swojego Administratora i dla spokoju przed całą operacja wykonać backup bazy konfiguracyjnej.