Płatnik: Migracja bazy danych

Kolejna z przygód z kadrami i księgowością dotyczyła migracji bazy danych Płatnika. Baza robocza Płatnika z Access’a miała stać się bazą SQL Server, aplikacja ma do tego stosowne narzędzie (należy mieć uprzednio zainstalowaną instancje SQL Server). Problem pojawił się jednak w ostatniej części kreatora….

SQL Server blocked access to STATEMENT ‘OpenRowset/OpenDatasource’ of component ‘Ad Hoc Distributed Queries’ because this component is turned off as part of the security configuration for this server. A system administrator can enable the use of ‘Ad Hoc Distributed Queries’ by using sp_configure. For more information about enabling ‘Ad Hoc Distributed Queries’, see “Surface Area Configuration” in SQL Server Books Online.

Nie traćmy czasu zmieniamy na czas migracji odpowiednią konfiguracje naszej instanjci, wykonując na bazie master poniższe zapytanie:

sp_configure 'show advanced options', 1;
RECONFIGURE;
GO
sp_configure 'Ad Hoc Distributed Queries', 1;
RECONFIGURE;
GO

A następnie przeprowadź ponownie kreatora migracji z poziomu Płatnika i gotowe!

Dla porządku możemy potem jeszcze przywrócić stan poprzedni naszego serwera SQL wykonując te dwa zapytania na bazie master :

sp_configure 'Ad Hoc Distributed Queries', 0;
RECONFIGURE;
GO
sp_configure 'show advanced options', 0;
RECONFIGURE;
GO

Jeżeli mój wpis Ci się spodobał, pomógł w pracy? Chcesz mnie wspierać? Postaw kawę! To dzięki waszemu wsparciu nie ma reklam! Poniżej kod QR do płatności który jest jednocześnie linkiem do PayPal