Płatnik: Wskazana baza jest bazą archiwum…

Zmiana księgowości a może próba odtworzenia danych tylko z tego co zostało? Przy próbie importu/otwarcia danych płatnika z pliku bazy otrzymujemy komunikat: „Wskazana baza jest bazą archiwum i nie może być wybrana jako baza robocza”

Powyższy problem rozwiązujemy otwierając bazę płatnika w aplikacji Access, sprawdzamy tabele dbo.PARAM_KONF oraz edytujemy identyfikator bazy, zmieniając literę A na początku rekordu

na literę R

zapisujemy plik i dopiero taki wskazujemy w Płatniku jako bazę. Dane się poprawnie zaimportowały/otworzyły: