PowerCLI: Lista maszyn z nieaktualnymi VMware Tools

Mamy nieaktualne VMware Tools w środowisku? Musimy przygotować się do aktualizacji? Poniżej znajdziesie sprawdzony sposób jak uzyskać listę wszystkich maszyn które wymagają aktualizacji VMware Tools.

Użyjemy do tego celu PowerCLI (podpowiadamy jak zainstalować PowerCLI), otwieramy okno PowerShell’a jako administrator i w pierwszej kolejności łączymy się z naszym vCenter.

Connect-VIServer vcenter.zaufane.it -credential $credentials

Następnie przypiszmy do zmiennej listę wszystkich maszyn jakie mamy w środowisku:

$vmstatus = Get-VM

Mamy listę maszyn teraz wyciągniemy z niej odpowiednie właściwości, przefiltrujemy wynik przez status maszyn a następnie wyświetlimy nazwę vm oraz infromację o VMware Tools:

$vmstatus.ExtensionData.Guest | where {$_.toolsstatus -like 'toolsOld'} | Select-Object HostName, ToolsStatus

W ten sposób otrzymujemy informacje które maszyny wymagają aktualizacji .