PowerShell: Jak sprawdzić SN/ID/UID dysku w systemie?

W jaki sposób sprawdzić Serial Number dysku w systemie Windows. Jak dopasować UID volumenu z macierzy do dysku w Windows Server? Jak określić ID dysku używanego w maszynie wirtualnej? W jaki sposób określić dostawce dysku do serwera?

Czasami brak dokumentacji albo brak konwencji nazewnictwa prowadzi do bałaganu w środowisku serwerowym. Mamy kilka macierzy, z nich wystawiamy dyski do wielu serwerów? W jaki sposób odnaleźć w przypadku bałaganu UID, SN czy ID używany w Windows Server?

Z pomocą przychodzi nam polecenie:

Get-PhysicalDisk

Jego podstawowy wynik wiele nam powie, brakuje jednak szczegółów chociażby odnośnie tego kto wystawia (jak producent/vendor) nam dysk do systemu. A już na pewno nie wiemy jaki jest UID, SN czy ID. Polecenie nie prezentuje domyślnie jednak wszystkich właściwości wystarczy je trochę zmodyfikować:

Get-PhysicalDisk | Select-Object FriendlyName, Manufacturer, UniqueId, Size

Teraz wystarczy już tylko odszukać UniqueID