PowerShell: VMware PowerCLI – usuwanie snapshotów

Po skończonym oknie serwisowym lub gdy mamy pewność że nasze prace nie napsuły nic w środowisku, należy usunąć wykonane dla bezpieczeństwa snapshoty. Mam na to sprawdzony sposób, dzięki czemu masowe usuwanie snapów z vcenter nigdy nie było prostsze…

wystarczy zainstalowane PowerCLI, PowerShell i poniższa komenda :

Connect-VIServer -Server vcenter.sprawdzone.it

$vmlist = Get-Content 'c:\vm_snapshoot.txt'
Get-VM $vmlist | Get-Snapshot | Remove-Snapshot -Confirm:$false

Najpierw łączymy się z vcenter, wczytujemy plik z lista maszyn na których mamy wykonany snapshooty, odczytujemy snapshot i usuwamy.