PowerShell: Windows odczytywanie klucza produktu

Zadanie wydaje się bardzo proste – musimy odczytać klucz Windows Server. Problem powstał z powodu bałaganu u klienta. Dziesiątki maszyn, oddzielne licencje kupowane w różnych miejscach, brak spisu i nie wiadomo jaki klucz produktu był użyty do aktywacji.

Sprawdzone rozwiązanie to klasyczny one liner z poziomu PowerShell’a, otwieramy okno z uprawnieniami administratora i wklejamy poniższe polecenie:

powershell "(Get-WmiObject -query ‘select * from SoftwareLicensingService’).OA3xOriginalProductKey"

Z takim poleceniem już widzimy jak budujecie swoje zapytanie które odpytuje o klucz wszystkie maszyny w środowisku i umieszcza dane w pliku.