Problem z Monitorem Wydajności / Performance Monitor

Monitor wydajności przestał działać? Pojawia się komunikat błędu: „Nie można dodać tych liczników:” / „Unable to add these counters:”. Mamy na to sprawdzone rozwiązanie, wasz Performance Monitor znowu będzie działał.

Po zalogowaniu się do maszyny gdzie mamy problem z uruchomieniem Monitora Wydajności, otwieramy wiersz poleceń jako administrator i wydajemy poniższą komendę:

lodctr /r

Ważne aby polecenie wykanało się w katalogu systemowym system32 (jest to domyślny katalog po uruchomieniu wiersza poleceń jako administrator). Jeżeli odbudowa liczników wydajności zakończy się sukcesem kontrolnie sprawdźmy ich działanie komendą:

lodctr /q

Teraz możemy już spokojnie sprawdzić efekty naprawy uruchamiając Monitor Wydajności.