Microsoft 365: synchronizacja kont Active Directory z użyciem Azure AD Connect

W jaki sposób połączyć środowisko Active Directory i Microsfot 365? Jak synchronizować konta użytkowników po stronie AD i Microsoft 365? Jak używać jednego konta dla usług on-premises i Microsoft 365? Czy można wdrożyć Single Sign-On
Wystarczy skonfigurować Microsoft Azure Active Directory Connect – aplikacje która będzie odpowiadała za synchronizacje obiektów naszego lokalnego AD z Azure AD. Sam proces jest dość prosty, warto jednak wcześniej przemyśleć wszystkie nasze założenia.

Czytaj dalej „Microsoft 365: synchronizacja kont Active Directory z użyciem Azure AD Connect”

PowerShell: Start-ADSyncSyncCycle Scheduler is already suspended via global parameters.

Podczas próby wykonania synchronizacji z Azure AD używając do tego celu modułu PowerShell ADSync i komenyd Start-ADSyncSyncCycle

Start-ADSyncSyncCycle -PolicyType Delta

otrzymuje komunikat błędu:

Start-ADSyncSyncCycle : System.InvalidOperationException: Scheduler is already suspended via global parameters.

Jak rozwiązać taki problem? Wystarczy zmienić parametr używając polecenia Set-ADSyncScheduler :

Set-ADSyncScheduler -SchedulerSuspended $false

i wywołajmy polecenie ponownie: