Instalacja Narzędzi administracji zdalnej serwera (RSAT)

Jak zarządzać zdalnie serwerem Windows? Jak administrować systemem Windows w wersji Core lub Nano? Potrzebujemy do tego narzędzi administracji zdalnej serwera (Remote Server Administration Tool ). RSAT to pakiet narzędzi do zdalnego zarządzania rolami i usługami Windows Server dla systemu klienckiego Windows 11 (i starszych). Pakiet który zawiera między innymi Menedżera serwera, przystawki Microsoft Management Console (mmc), konsole usług, polecenia cmdlet programu Windows PowerShell oraz narzędzia wiersza polecenia do zarządzania rolami i funkcjami działającymi w systemie Windows Server 2022 (i starszych).

Czytaj dalej „Instalacja Narzędzi administracji zdalnej serwera (RSAT)”