PowerShell: Wyłączenie Windows Defender

Czasami potrzebujemy wyłączyć ochronę naszej maszyny, np podczas instalacji różnego typu oprogramowania, wystarczy do tego celu jeden prosty one liner:

Set-MpPreference -DisableRealtimeMonitoring $true

Włączenie tej usługi odbywa się na tej samej zasadzie:

Set-MpPreference -DisableRealtimeMonitoring $false