Veeam: Error: Cannot find shadow copy of volume

Zadanie backupu Veeam przestało działać? Proces backupu zgłasza błąd z wykonaniem snapshotu/ migawki volumenu o treści: Error: Cannot find shadow copy of volume

Zacznijmy od początku sprawdźmy jak działa usługa VSS na samej maszynie która zgłasza problem. Przy próbie otwarcia przystawki VSS pojawia się błąd:

Jest to problem związany bezpośrednio z provider’em usługi kopii volumenu w tle tzw. VSS a my rozwiązaliśmy go już w poprzednim wpisie – sprawdźcie sami! Po wykonaniu opisanych tam czynności wystarczy ponowić zadanie w Veeam.