VMware / Veeam / Windows Server 2019: Failed to create VM snapshot. Error: CreateSnapshot failed

VMware nie radzi sobie ze snapshotami w Windows Server 2019, problem dotyczy VSS i jego obsługi. Przekłada się to również na aplikacje które używają snapshootów do obsługi innych zadań np backupu. Jeżeli pojawi wam się błąd o treści zbliżonej do:

Failed to create VM snapshot. Error: CreateSnapshot failed

lub

An error occurred while taking a snapshot: Failed to quiesce the virtual machine.

Należy wyedytować lub utowrzyć plik konfiguracyjny dla VMware Tools o nazwie Tools.conf znajdujący się w ścieżce:

%SystemDrive%\ProgramData\VMware\VMware tools

Zawartość pliku powinna wyglądać następująco:

[vmbackup] 
vss.disableAppQuiescing = true 

Błąd pojawia się na dzień dzisiejszy tj. sierpień 2019 i dotyczy wersji 6.7 VMware włącznie. Szczegóły tutaj