Windows Core: lokalne dyski w połączeniu RDP

Windows w wersji Core, połączenie pulpitu zdalnego i przekierowanie na zdalna maszynę lokalnych dysków twardych? Tak to jak najbardziej możliwe!

Aby użyć dysku lokalnego komputera w połączeniu pulpitu zdalnego RDP z środowiskiem bez interfejsu graficznego, najpierw należy sprawdzić czy mamy włączoną opcje przekierowania w samym połączeniu:

Po nawiązaniu połączenia z komputerem zdalnym otwieramy wiersz poleceń i używamy polecenia pushd

pushd \\tsclient\c

gdzie C oznacza dysk lokalny z literą C, po jego wykonaniu wskazany dysk jest mapowany do litery Z (o ile jest ona dostępna):

Dysk jest już dostępny i możemy przeprowadzać normalne operacje, np kopiując dane. Po zakończeniu pracy jeżeli chcemy odmontować dysk, wystarczy wydać polecenie popd

popd