Windows Server: Failed to release DHCP lease, Result code: 83

Co zrobić kiedy pojawi się komunikat błędu podczas konfiguracji adresu statycznego IP w Windows Core? Jak usunąć problem z konfiguracją adresu IP: Failed to release DHCP lease?

Podczas konfiguracji adresu IP w narzędziu sconfig pojawił się następujący błąd:

Setting NIC to static IP…
Failed to release DHCP lease.
Result code: 83
Method name: ReleaseDHCPLease

Przejdźmy do wiersza poleceń, z menu narzędzia sconfig wybieramy „15” a następnie w oknie PowerShell uruchamiamy polecenie listujące nam karty sieciowe:

Get-NetAdapter

Znając nazwę karty – w naszym wypadku Ethernet0 – spróbujemy usunąć jej konfiguracje poniższym poleceniem i potwierdzamy akcje.

Remove-NetIPAddress -InterfaceAlias Ethernet0 

Mamy już usuniętą konfiguracje teraz spróbujmy dodać ją ponownie, w tym samym oknie wydajmy kolejne polecenie definiujące ustawienia sieci dla naszego interfejsu:

New-NetIPAddress -InterfaceAlias Ethernet0 -IPAddress 10.40.128.203 -PrefixLength 24 -DefaultGateway 10.40.128.1

Mamy już poprawnie skonfigurowany adres statyczny, możemy wrócić do narzędzia sconfig i sprawdzić status naszej karty: