Zmiana klucza produktu Microsoft Windows

Aby zmienić klucz produktu w systemach z rodziny Microsoft Windows, wystarczy otworzyć konsole z uprawnieniami administratora.

W naszym przykładzie będzie to PowerShell, otwieramy okno jako administrator i wprowadzamy komendę slmgr z parametrem instalacji klucza produktu -ipk:

slmgr -ipk N69G4-B89J2-4G8F4-WWYCC-J464C

Czasami jednak może pojawić się niespodziewany komunikat błędu: 0xC004F069:

Sprawdzamy zatem nasz kod błędu tak jak nas prosi o to powyższy komunikat:

slui.exe 0X2a 0xC004F069

Dużo więcej się nie dowiedzieliśmy, jest jednak sprawdzony sposób aby sobie z Error: 0xC004F069 poradzić. Zanim zaczniemy zmianę klucza musimy najpierw wskazać określona wersje produktu do jakiej będzie używany klucz wszystko to dokładnie opisałem w tym artykule.
Dopiero po użyciu narzędzia DISM będzie można zmienić klucz na docelowy.