Zmiana klucza produktu Microsoft Windows

Aby zmienić klucz produktu w systemach z rodziny Microsoft Windows, wystarczy mieć klucz produktu i uprawnienia administratora!

Otwieramy okno konsoli jako administrator i wprowadzamy komendę:

slmgr -ipk N69G4-B89J2-4G8F4-WWYCC-J464C

Czasami jednak może pojawić się błąd 0xC004F069:

Sprawdzamy nasz kod błędu z linii poleceń tak jak nas prosi powyższy komunikat:

slui.exe 0X2a 0xC004F069

Dużo więcej się jednak nie dowiedzieliśmy, jest jednak sprawdzony sposób, musimy najpierw wskazać określona wersje do jakiej będzie używany klucz. Wszystko to dokładnie opisałem w tym artykule. Dopiero po użyciu narzędzia DISM będzie można zmienić klucz.