Zmiana SID sklonowanej maszyny

Klonując maszyny musimy pamiętać o tym że zmianie nie ulega jej Security ID w skrócie SID. Problem z SID pojawia się zazwyczaj w środowiskach testowych gdzie bardzo często aby skrócić proces klonujemy maszynę. O ile błąd związany z duplikacją SID nie wpływa na działanie samej maszyny o tyle komunikat: „The domain join cannot be completed because the SID of the domain you attempted to join was identical to the SID of this machine.” pojawiający się przy probie dodania maszyny do domeny może spowolnić tworzenie środowiska. Poniżej sprawdzony sposób na rozwiązanie tego problemu.

Oczywiście klonując maszynę pamiętamy o tym aby zmienić jej adres IP (o ile jest stały, pamiętamy o nowej nazwie maszyny….a SID zmieniamy z użyciem narzędzia SysPrep. Aby je uruchomić przechodzimy do katalogu systemowego: C:\Windows\System32\Sysprep i uruchamiamy sama aplikacje jako administrator

W oknie aplikacji wykonujemy przygotowanie i generalizacje systemu:

SysPrep rozpocznie prace.

Następnie maszynę należy zrestartować, po jej ponownym uruchomieniu będziemy musieli wskazać ustawienia odnośnie języka i lokalizacji oraz wprowadzić nowe hasło administratora lokalnego.

Po tych zabiegach możemy znowu spróbować dodać maszynę do naszej testowej domeny.

Z ciekawostek mogę dodać że o ile SysPrep zmienia nazwe maszyny, hasło, SID i czyści pewne ustawienia np. lokalizacyjne to bez zmiana pozostawia pole Computer description