Aplikacje: Windows Terminal

Windows Terminal, to nowe ujednolicone środowisko dla wszystkich dostępnych w systemie narzędzi wiersza poleceń. Microsoft wprowadził Windows Terminal w 2019 jako projekt open source. Obsługa konsoli począwszy od CMD, PowerShell, WSL (Linux), PowerShell 7, Azure…..i wiele innych. Na pierwszym miejscu stawia szerokie możliwość dostosowania, z modelem ustawień opartym na profilu i konfiguracji skrótów klawiszowych. Kto raz spróbuje będzie używał już zawsze!.