PowerShell: Start-ADSyncSyncCycle Scheduler is already suspended via global parameters.

Podczas próby wykonania synchronizacji z Azure AD używając do tego celu modułu PowerShell ADSync i komenyd Start-ADSyncSyncCycle

Start-ADSyncSyncCycle -PolicyType Delta

otrzymuje komunikat błędu:

Start-ADSyncSyncCycle : System.InvalidOperationException: Scheduler is already suspended via global parameters.

Jak rozwiązać taki problem? Wystarczy zmienić parametr używając polecenia Set-ADSyncScheduler :

Set-ADSyncScheduler -SchedulerSuspended $false

i wywołajmy polecenie ponownie:

Azure: Storage Accounts + File Shares jako dysk sieciowy

Konto magazynu Storage Accounts może zawierać wszystkie obiekty danych platformy Microsoft Azure. Takimi obiektami mogą być: bloby, pliki (jako file shares), tabele (baz danych), dysk (vm) itp.
Skupmy się na umieszczaniu plików w chmurze a dokładnie na ich udostępnianiu i współdzieleniu w środowisku Windows. File Shares z chmury Microsoft Azure to bardzo dobre rozwiązanie jeżeli potrzebujemy dodatkowej przestrzeni na dane, prostota konfiguracji, łatwość użycia, trwałość i skalowalność to jej główne zalety.

Czytaj dalej „Azure: Storage Accounts + File Shares jako dysk sieciowy”

Azure: Prosty backup plików z Recovery Services vaults

Recovery Services Vaults to usługa magazynu kopi zapasowych dostępna na platformie Microsoft Azur. Recovery Services Vault umożliwiają przechowywanie danych kopii zapasowych dla różnych usług platformy Azure, maszyny wirtualnych w modelu IaaS, baz SQL Server na maszynach wirtualnych platformy Azure, Azure file share jak równiez środowiska on-premises (maszyny wirtualne Hyper-V/VMWare, pliki, MS SQL Server, SharePoint, Exchange). Pozwala tworzyć prawdziwe Site Recovery w Azure. Sprawdźmy jednak jak działa w praktyce z prostą kopią zapasową naszych plików z środowiska on-premises.

Czytaj dalej „Azure: Prosty backup plików z Recovery Services vaults”