SQL Server: A transport-level error has occurred when sending request.

Podczas używania aplikacji pojawia się błąd SQL Server: Msg 233, Level 20Wystąpił błąd na poziomie transportu podczas wysyłania żądania do serwera” może wystąpić, gdy program lub klient serwera SQL nie może połączyć się z usługa. Przyczyn braku połączenia może być wiele w takim przypadku SQL Server wyśle następujący komunikat:

Msg 233, Level 20, State 0, Line 0
A transport-level error has occurred when sending the request to the server. (provider: Shared Memory Provider, error: 0 - No process is on the other end of the pipe.)
Czytaj dalej „SQL Server: A transport-level error has occurred when sending request.”