Microsoft 365: synchronizacja kont Active Directory z użyciem Azure AD Connect

W jaki sposób połączyć środowisko Active Directory i Microsfot 365? Jak synchronizować konta użytkowników po stronie AD i Microsoft 365? Jak używać jednego konta dla usług on-premises i Microsoft 365? Czy można wdrożyć Single Sign-On
Wystarczy skonfigurować Microsoft Azure Active Directory Connect – aplikacje która będzie odpowiadała za synchronizacje obiektów naszego lokalnego AD z Azure AD. Sam proces jest dość prosty, warto jednak wcześniej przemyśleć wszystkie nasze założenia.

Czytaj dalej „Microsoft 365: synchronizacja kont Active Directory z użyciem Azure AD Connect”

Azure: Storage Accounts + File Shares jako dysk sieciowy

Konto magazynu Storage Accounts może zawierać wszystkie obiekty danych platformy Microsoft Azure. Takimi obiektami mogą być: bloby, pliki (jako file shares), tabele (baz danych), dysk (vm) itp.
Skupmy się na umieszczaniu plików w chmurze a dokładnie na ich udostępnianiu i współdzieleniu w środowisku Windows. File Shares z chmury Microsoft Azure to bardzo dobre rozwiązanie jeżeli potrzebujemy dodatkowej przestrzeni na dane, prostota konfiguracji, łatwość użycia, trwałość i skalowalność to jej główne zalety.

Czytaj dalej „Azure: Storage Accounts + File Shares jako dysk sieciowy”

Azure: Prosty backup plików z Recovery Services vaults

Recovery Services Vaults to usługa magazynu kopi zapasowych dostępna na platformie Microsoft Azur. Recovery Services Vault umożliwiają przechowywanie danych kopii zapasowych dla różnych usług platformy Azure, maszyny wirtualnych w modelu IaaS, baz SQL Server na maszynach wirtualnych platformy Azure, Azure file share jak równiez środowiska on-premises (maszyny wirtualne Hyper-V/VMWare, pliki, MS SQL Server, SharePoint, Exchange). Pozwala tworzyć prawdziwe Site Recovery w Azure. Sprawdźmy jednak jak działa w praktyce z prostą kopią zapasową naszych plików z środowiska on-premises.

Czytaj dalej „Azure: Prosty backup plików z Recovery Services vaults”