Windows: Error 0x80042304: The volume shadow copy provider is not registered in the system

Błąd podczas używania usługi kopiowania woluminów w tle? VSS nie działa? Podczas wywoływania przystawki VSS pojawia się komunikat błędu: Error 0x80042304: The volume shadow copy provider is not registered in the system. A może wykonanie migawki volumenu nie działa?
Narzędzie konsolowe vssadmin wyświetla jednak listę dostawców VSS? Sprawdźmy jak sobie poradzić z takim problemem na przykładzie środowiska Windows Server 2019.

Czytaj dalej „Windows: Error 0x80042304: The volume shadow copy provider is not registered in the system”