PowerShell: Usługa o statusie zatrzymywanie / Windows Service Status Stopping

Jeżeli nasza usługa nie chce się zatrzymać a jej status to Zatrzymywanie/Stopping użyjemy PowerShell aby w sprawdzony sposób ją zatrzymać.

Przed użyciem polecenia powinniśmy znać nazwę samej usługi (uruchom: services.msc), gdy ją znamy uruchamiamy okno PowerShell jako administrator i wpisujemy:

(Get-WmiObject win32_service | where { $_.name -eq 'NazwaUsługi'}).processID

W jego wyniku otrzymamy ID procesu które użyjemy do jej zatrzymania

Stop-Process IdProcesu -Force

Office 365: przekierowanie poczty użytkowników z poziomu modułu PowerShell

Jak przekierować u wszystkich użytkowników poczty Office 365 ich obecne skrzynki na nowe adresy mailowe? Pomoże nam PowerShell oraz moduł do obsługi Exchange Online. Jego użycie ma za zadanie automatyzować i wykonywać operacje masowo. Poniżej znajdziecie sprawdzony sposób jak ustawić przekierowanie skrzynki z poziomu PowerShell’a.

Czytaj dalej „Office 365: przekierowanie poczty użytkowników z poziomu modułu PowerShell”