Windows Server: konfiguracja systemu z użyciem skryptu PowerShell

Każdy z administratorów wielokrotnie konfiguruje system operacyjny zaraz po jego instalacji, zaczynając od adresacji, nazewnictwa, włączenia usługi RDP aż po ustawienia czasu czy profile zasilania. Stawianie wielu środowisk testowych wymaga ich powtarzalności i dokładności w konfiguracji. Z pomocą w takich przypadkach przychodzi nam PowerShell. Jak skonfigurować Windows z użyciem skryptu Powershell? Poniżej przedstawiam sprawdzony sposób.

Czytaj dalej „Windows Server: konfiguracja systemu z użyciem skryptu PowerShell”

PowerShell: Invoke-RestMethod : The underlying connection was closed: An unexpected error occurred on a send.

Przy próbie użycia polecenia Invoke-RestMethod otrzymujemy komunikat:

Invoke-RestMethod : The underlying connection was closed: An unexpected error occurred on a send.

Problem polega na tym, że starsze wersje .NET nie obsługują nowszych wersji TLS, takich jak 1.2 i 1.3.

Sprawdzonym rozwiązaniem jest wymuszenie użycia TLS w wersji 1.2, w tym samym oknie wydajmy polecenie:

[Net.ServicePointManager]::SecurityProtocol = [Net.SecurityProtocolType]::Tls12

Następnie wywołajmy polecenie Invoke-RestMethod jeszcze raz:

Invoke-RestMethod firsttorun.sprawdzone.it > first.ps1

Działa! Możemy już pobrany skrypt uruchomić:

ngrok: tunelowanie ruch lokalnego na zewnątrz – RDP

W jaki sposób szybko, bezpiecznie i bez dodatkowych kosztów udostępnić usługę lokalną na zewnątrz? Jak wystawić swój własny serwer web, połączenie RDP, ftp, SSH do sieci? Jak dostać się na pulpit zdalny bez własnego adresu IP? Z rozwiązaniem przychodzi nam tunelowanie ruch. Użyjemy do tego celu najlepszej dostępnej obecnie usługi a mianowicie ngrok (w opcji darmowej). W naszym przykładzie wystawimy usługę pulpitu zdalnego tak aby była dostępna z każdego miejsca na świecie, bez własnego adres IP, bez własnej domeny czy przekierowań portów w środowisku sieciowym, spróbujemy też zautomatyzować cały proces.

Czytaj dalej „ngrok: tunelowanie ruch lokalnego na zewnątrz – RDP”