Windows: eksport/import sterowników

Zaletą eksportowania sterowników jest możliwość ich szybkiego przywrócenia po instalacji systemu. Kiedy pojawi się błąd wynikający z ich aktualizacje import z kopii pomoże nam przywrócić sprawność systemu. Innym przypadkiem zastoswoania eksporti i importu sterowników może być przygotowanie jednorodnego środowiska dla 1000 laptopów. Używająć eksportu i importu sterowników nie stanowi to wyzwania dla administratora. Zatem w jaki sposób wyeksportować sterowniki? Jak zaimportować sterowniki do systemu?

Zaczynamy od tego że dla systemów Windows 10/11 istnieje natywne polecenie powershell eksportu sterowników do określonej lokalizacji (dostępne jest również w wersji Windows Server 2019/2022): Export-WindowsDriver

Export-WindowsDriver 

EKSPORT STEROWNIKÓW
Otwieramy konsole jako administrator i z pomocą polecenia eksportujemy zainstalowane w systemie sterowniki do określonej lokalizacji, w naszym przykładzie użyjemy parametru -Online który określa, że eksport ma zostać wykonany w systemie operacyjnym aktualnie uruchomionym na komputerze lokalnym, parametr -Destination wskazuje miejsce eksportu (jeżeli katalog nie istnieje zostanie utworzony):

Export-WindowsDriver -Online -Destination c:\drivers_backup

rezultatem wykonania polecenia będą wylistowane sterowniki w raz z ich krótkim opisem właściwości:

w katalogu do którego zostały weksportowane wyglądają one następująco:

Poniżej znajdziecie skrypt który właściwości weksportowanych sterowników zapisze dla was w pliku CSV – tak aby łatwiej było odczytać i znaleźć co zostało umieszczone w określonym folderze:

$drvbckp = "c:driver_\backup"

New-Item -ItemType Directory -Path $drvbckp

Export-WindowsDriver -Online -Destination $drvbckp | Select-Object ClassName, ProviderName, Date, Version, OriginalFileName | Export-Csv "$drvbckp\drivers_list.csv" -Encoding utf8

Mamy już weksportowane sterowniki, wiemy w któym katalogu znajduje się określona karta sieciowa – czas na import

IMPORT STEROWNIKÓW

Importu sterowników z poziomu konsoli możemy doknać z użyciem narzędzia PNPUtil.exe

PNPUtil.exe

Możemy wskazać konkretny sterownik z naszej weksportowanej kopii:

PNPUtil.exe /add-driver "C:\driver_backup\prnms009.inf_amd64_3107874c7db0aa5a\prnms009.PNF" /install

w rezultacie otrzymam potwierdzenie dodania sterownika

Jeżeli chcemy zaimportować masowo wszystkie sterowniki z katalogu np po reinstalacji systemu operayjnego – proponuje użyć poniższego skryptu:

Get-ChildItem "C:\driver_backup\" -Recurse -Filter "*.inf" | 
ForEach-Object { PNPUtil.exe /add-driver $_.FullName /install }

PNPUtil.exe /add-driver $_.FullName /install

Jeżeli już przy imporcie jesteśmy warto zapoznanć się również z poleceniem Add-WindowsDriver które pozwoli Wam zaimportować sterowniki do offlinowego obrazu systemu windows. Wtedy przygotowanie obrazu dla konkretnej wersji laptopa w w firmie nie stanowić będzie dla Was problemu.


Jeżeli mój wpis Ci się spodobał, pomógł w pracy? Chcesz mnie wspierać? Postaw kawę! To dzięki waszemu wsparciu nie ma reklam! Poniżej kod QR do płatności który jest jednocześnie linkiem do PayPal możesz też wpłacić BLIK z użyciem Przelewy24.pl