PowerShell: WinRM cannot process the request, Kerberos authentication error 0x80090322

Podczas próby połączenia zdalnego Invoke-Command z komputerem zdalnym otrzymuje komunikat:

WinRM cannot process the request, Kerberos authentication error 0x80090322

Szybkie sprawdzenie maszyny docelowej, ping po hostname, ping po IP, weryfikacja poświadczeń…wszystko OK.
Sprawdzenie po stronie maszyny czy WinRM uruchomiony i skonfigurowany… znowu pudło. Wyraźnie jednak mamy informacje o problemie autentykacji…ale poświadczenia są poprawne.

Czytaj dalej „PowerShell: WinRM cannot process the request, Kerberos authentication error 0x80090322”