Crystal Reports: Comarch ERP XL / Optima definiowanie połączenia do bazy

W jaki sposób zdefiniować połączenie do bazy w Crystal Reports? Jak połączyć się z bazą Comarch ERP XL tworząc raport? Jak skonfigurować połączenie z bazą danych Comarch Optima aby wykonać zapytanie w Crystal Reports? Jak edytować wydruki i raporty w Comarch ERP XL?

Wydruki i raporty w aplikacjach Comarch ERP XL i Comarch Optima opierają się o tzw. raporty SQL (podzapytania do bazy danych) przygotowane w aplikacji Crystal Reports. Pomimo wielu lat jest to nadal najlepszy sposób na edycje wydruków wielu aplikacjach (np Subiekt GT firmy Insert) – o najnowszej wersji Crystal Reports możecie poczytać na stronie producenta. Sam program jest przeznaczony do prezentacji wyników zapytań w formie graficznej zwanej raportem

Aby połączyć się z bazą danych w aplikacji, tworzymy nowy raport w CR, następnie przechodzimy do menu Database, klikamy Database Expert:

następnie w zakładce Data, wybieramy Create New Connection i klikamy ODBC (RDO)

W nowo otwartym oknie w polu Connection String wpisujemy:

driver=sql server

klikamy Next i wprowadzamy dane połączenia np.

Klikamy Finish, połączenie pojawi się na liście, przenosimy je na prawą stronę przyciskiem > i gotowe.

Możemy zająć się już edycją naszego raportu, np dodając polecenie SQL poprzez Add Command i tylko takie polecenie przenieść do źródła

UWAGA pamiętajcie że połączenie w postaci Connection Stringu jest zapisywane w pliku raportu – dlatego ważne abyście używali tam nazw/adresów docelowych środowisk inaczej raport przygotowany u Was nie będzie działał produkcyjnie.