Windows Server: przedłużenie okresu próbnego

Windows Server w wersji Evaluation pozwala nam używać nieograniczonej funkcjonalności środowiska przez 180 dni? Co zrobić kiedy kończy się nam czas a chcemy jeszcze używać system w wersji próbnej?

Aby dokonać tzw. rearm czyli przedłużenia okresu wersji testowej systemu, uruchamiamy konsole programu PowerShell jako administrator i wykonujemy poniższe polecenie:

slmgr -dlv

W wyniku otrzymamy szczegółowe informacje odnośnie czasu jaki nam pozostał do końca ważności licencji Evaluation (20 dni w przeliczeniu na minuty). Widzimy też ilość pozostałych nam możliwości pozostałych ponownych aktywacji (w naszym wypadku 6). Jak łatwo policzyć możemy sześciokrotnie przedłużać licencje Evaluation o 180 dni co daje nam 3 lata testowania środowiska.

Aby dokonać ponownej aktywacji w tym samym oknie konsoli wydajemy polecenie:

slmgr -rearm

Otrzymamy komunikat z potwierdzeniem poprawnego wykonania polecenia – teraz musimy już tylko zrestartować środowisko. Użyjemy do tego celu tego samego okna wiersza poleceń PowerShell.

Restart-Computer