PowerShell: cicha instalacja programu

Cicha instalacja aplikacji służy do instalowania programu bez konieczności interakcji z interfejsem użytkownika. Ten typ instalacji jest przydatny w wielu zastosowaniach miedzy innymi gdy chcemy zautomatyzować konfiguracje środowiska lub ograniczyć liczbę etapów instalacji. Jak przeprowadzić cichą instalację w użyciem PowerShell? W jaki sposób zainstalować program skryptem bez interakcji?

Instalator aplikacji w PowerShell wywołujemy poleceniem Start-Process, oczywiście użytkownik uruchamiający polecenie lub skrypt musi posiadać stosowne uprawnienia:

Start-Process -FilePath ".\application.exe" -Args "/S" -Verb RunAs -Wait

lub wersja z użyciem udziału sieciowego gdzie mamy aplikacje:

$app = "\\share\application.exe";
Start-Process -FilePath $app -Args "/S" -Verb RunAs -Wait; 

Teraz warto poskładać sobie skrypt z kilkoma aplikacjami i nowe środowisko gotowe!