PowerShell: Start-ADSyncSyncCycle Scheduler is already suspended via global parameters.

Podczas próby wykonania synchronizacji z Azure AD używając do tego celu modułu PowerShell ADSync i komenyd Start-ADSyncSyncCycle

Start-ADSyncSyncCycle -PolicyType Delta

otrzymuje komunikat błędu:

Start-ADSyncSyncCycle : System.InvalidOperationException: Scheduler is already suspended via global parameters.

Jak rozwiązać taki problem? Wystarczy zmienić parametr używając polecenia Set-ADSyncScheduler :

Set-ADSyncScheduler -SchedulerSuspended $false

i wywołajmy polecenie ponownie: