CMD: Windows Update – usuwanie aktualizacji

Jak usunąć aktualizacje systemu Windows z poziomu CMD? Nic prostszego, typowy one liner z użyciem komendy wusa poniżej:

wusa /uninstall /kb:4551762

Gdzie /kb:XXXXXXX oznacza numer poprawki z którą mamy problemy. Opcjonalnie gdy nie chcemy czekać na interakcje ze strony maszyny dodajemy /forcerestart

wusa /uninstall /kb:4551762 /forcerestart

A jak taka komenda powinna wyglądać aby usunąć poprawki zdalnie z użyciem PSEXEC?

O PSEXEC pisałem w poprzednim artykule, każdy administrator Windows musi znać ta aplikacje, parametrów i opcji jest sporo, my skupimy się na tym aby odinstalować poprawkę zdalnie z maszyny PC3342 z użyciem konta domenowego sprawdzone.it\user i hasłem kalaf!or7

psexec \\PC3342 -s -u sprawdzone.it\user -p cufUMb9e.q123 wusa.exe “/uninstall /kb:4551762 /forcerestart”