Hyper-V Core: Jak pobrać plik bez przeglądarki?

Środowisko Windows Server Core ma swoje niewątpliwe zalety, jak jednak pobrać plik bez GUI? Bez przeglądarki? Pomoże nam w tym polecenie Invoke-WebRequest

Zaczynamy od linku który nas interesuje np. link do sterowników Intel – zazwyczaj musimy zaakceptować kilka okien aby rozpoczął się proces pobierania, cale szczęście bardzo często jest opcja manualna z której kopiujemy link (warto taki link przygotować wcześniej, mieć w pliku tekstowym czy swoich skryptach):

Następnie logujemy się do serwera i przechodzimy do konsoli, uruchamiamy w niej powłokę PowerShell jako administrator:

runas /user:hyperv00\administrator powershell

w nowo otwartym oknie PowerShell wykonujemy następujące polecenie wykonujemy polecenie:

Invoke-WebRequest https://downloadmirror.intel.com/710141/Wired_driver_26.8_x64.zip -OutFile c:\users\user\downloads\Wired_driver_26.8_x64.zip

Rozpocznie się pobieranie

W ten sposób poradzicie sobie z brakiem dostępu do przeglądarki.