Microsoft 365: Plus Addressing / Subaddressing

Znak PLUS „+” jest zdefiniowany w RFC-5233 jako prawidłowy znak dla adresów email i sama możliwość jego użycia w adresach nie jest niczym nowym.

Nowością jest jednak ich trochę inne zastosowanie plusa w kontekście naszych kont Microsoft 365 czyli tak zwane użycie Plus Addressing czy Subaddressing

Przykładem plus addressingu może być:

dla adresu skrzynki w postaci standardowej:
jan.kowalski@sprawdzone.it
<mailbox>@<domena.pl>

adres z użyciem plus addresingu:
jan.kowalski+portalpl@sprawdzone.it
<mailbox>+<tag>@<domena.pl>

Reasumując użytkownik dysponujący określonym adresem email może po znaku plus („+ „) dodać dowolny wyraz, ciąg znaków, tag. Wiadomość wysłana na taki adres przez nadawce trafi do domyślnej skrzynki odbiorczej.
Czyli nasz przykładowy odbiorca Jan Kowalski podając w formularzu internetowym adres: jan.kowalski+spam@sprawdzone.it otrzyma wiadomość na swoją właściwą skrzynkę: jan.kowalski@sprawdzone.it – a dla nadawcy jan.kowalski+spam@sprawdzone.it będzie poprawnym adresem.

Zatem wysyłamy wiadomość dodając po + dowolny ciąg znaków np spam

i wiadomość trafia do naszej skrzynki:

Dzieje się tak ponieważ podczas przetwarzania przychodzącej wiadomości email nowoczesne usługi pocztowe obsługujące adresowanie plus (Outlook.com, Gmail, Yahoo, iCloud, Exchange Online) traktują znak „+” jako specjalny wskaźnik, który wymaga ignorowania każdego znaku po nim następującego. Ostatecznie dostarczając pocztę na domyślny adres skrzynki pocztowej.
Oznacza to, że użytkownik może mieć nieograniczoną liczbę unikalnych adresów email dla jednej skrzynki pocztowej.

OK, takie są możliwości ale jakie są zastosowania Plus Addressingu? Kilka przykładów poniżej:

  • rejestrując się na stronie internetowej strona.com, zamiast prawdziwego adresu podaję email typu jan.kowalski+storonacom@sprawdzone.it
    Jeśli baza danych email z witryny wycieknie do wiadomości publicznej, będę w stanie wyśledzić źródło wycieku i utworzyć filtr, który automatycznie przeniesie wszystkie e-maile wysłane na przejęty adres do spamu
  • wysyłka wiadomość email z notatką na adres jan.kowalski+notes@sprawdzone.it która zostanie automatycznie przeniesiona do folderu notes zgodnie z regułami skrzynki odbiorczej (lub można automatycznie kategoryzować taką wiadomość) .
  • można zarejestrować wiele kont z unikalnymi adresami email w konkretnej usłudze, a wszystkie wiadomości będą dostarczane do jednej skrzynki pocztowej.
  • w marketingu gdy prowadzone są różne promocje i chcemy śledzić kontakt reklamodawcy według adresów e-mail (filtrowanie wiadomości)

Exchange Online (Microsoft 365) obsługuje plus adresowanie od 2020 r. natomiast od kwietnia 2022 r. funkcja ta jest domyślnie włączona dla wszystkich tenantów. Samą usługę możecie ustawić posiadając uprawnienia administrator exchange:

Exchange Admin Center -> Settings -> Mail Flow -> Turn off plus addressing for your organization

Same ustawienia możecie też sprawdzić z poziomu modułu PowerShell:

Get-OrganizationConfig | select-object DisablePlusAddressInRecipients