Office 365 / Microsoft 365: wysyłka wiadomości z użyciem aliasu skrzynki mailowej

Skrzynki mailowe w usłudze Office 365 / Exchange Online mogą mieć przypisane aliasy w postaci innych adresów mailowych (w ramach domen obsługiwanych przez tenanta Microsoft.). Opcja ta pozwalała do niedawna tylko na zbieranie wiadomości, a odpisywanie tylko z domyślnego aliasu. W tej chwili Microsoft wprowadził możliwość wysyłki również z użyciem aliasu. Poniżej krótki wpis jak w sprawdzony sposób włączyć tą funkcjonalność w swojej organizacji.

Włączenie wysyłki wiadomości mailowych z aliasów skrzynki odbywa się poprzez zmianę konfiguracji całej organizacji w tenancie Microsoft. Aby tego dokonać należy połączyć się PowerShell’em z użycie modułu ExchangeOnline. Następnie sprawdźmy jak wyglądają obecne ustawienia, wydając polecenie Get-OrganizationConfig. Skupmy się od razu na wartości SendFromAliasEnabled

Get-OrganizationConfig | Select-Object SendFromAliasEnabled

Jak widać domyślnie opcja jest wyłączona, zatem zmodyfikujmy ten parametr z użyciem polecenia Set-OrganizationConfig

 Set-OrganizationConfig -SendFromAliasEnabled $true

Sprawdźmy jeszcze dla pewności czy zmiany zostały zapisane.

I to wszystko! Poczekajmy tylko chwile (czasami 10-30minut) aż opcja będzie dostępna dla użytkowników. Dzięki temu w usłudze poczty online oraz nawet w kliencie desktopowym Outlook będzie można wysyłać maila z adresu który jest aliasem dla danego konta. Poniżej krótka historia obrazkowa jak to wygląda w Outlooku: