Powershell: Powiadomienia z SMSAPI.PL

Doskonałym elementem powiadomień jest wysyłka wiadomości tekstowych SMS, w tym celu zazwyczaj używamy bramek i usługodawców takich jak smsapi.pl
Poniżej znajdziecie przykład wysyłki wiadomości SMS z użyciem Powershell’a.

W poniższym przykładzie użyjemy API dostarczanego przez usługodawce, należy wygenerować samodzielnie token z poziomu panelu smsapi.pl

Posiadając wygenerowany token przechodzimy do samego skryptu, wysyłkę będziemy realizować używając polecenia Invoke-RestMethod.

#token wygenerwoany na SMSAPI.PL
$SMSAPIBearer = "VLekWLRDd7YShPLxe54IgwwpyXXurJ0AeHhb1FGh"

#pole nadawcy dostępne dla konta w SMSAPI.PL
$from = "zaufane.it"

#nr telefonu odbiorcy
$to = "+48501234567"

#treść wiadomości
$message = ("Moj pierwszy SMS wyslany przez Powershell")

#wysyłka wiadmości z użyciem SMSAPI.PL
Invoke-RestMethod -Uri "https://api.smsapi.pl/sms.do?from=$From&to=$To&message=$message&format=json" -ErrorAction Stop -Method GET -Headers @{Authorization="Bearer $SMSAPIBearer"}

Udana wysyłka zostanie potwierdzona zwrotnie w postaci poniższego komunikatu:

Wiadomość błyskawicznie trafia do odbiorcy:

Wystarczy teraz poukładać wszystkie klocki w całość i przykładowo utworzyć system powiadomień o zalogowaniu do wirtualnej maszyny, czy błędnym wykonaniu backupu.