Subiekt GT: reset hasła szefa/administratora

Reset hasła szefa/administratora w aplikacji Insert Subiekt GT możemy dokonać z poziomu bazy danych MS SQL.

Wystarczy że przeprowadzimy update z poziomu MS SQL na bazie programu, kod zapytania znajdziecie poniżej:

-- sprawdzone.it // resetowanie hasła szefa w Insert Subiekt GT
-- ustawiamy hasło na puste 
-- uz_id =1 to id użytkownika tworzonego przy instalacji programu

update dbo.pd_uzytkownik
set uz_Haslo=''
where uz_id=1

Uruchamiamy ponownie Subiekta po wskazaniu bazy na której wykonywaliśmy update wybieramy użytkownika pozostawiając pole Hasło bez zawartości.

Pamiętajcie aby dla pewności sprawdzić uz_ID swojego Szefa/Administratora i dla spokoju przed całą operacja wykonać backup bazy!