Windows: Jak usunąć partycje odzyskiwania?

W jaki sposób usunąć partycje odzyskiwania? Jak zwolnić miejsce zajmowane przez partycje odzyskiwania? Jak usunąć WinRE?

Aby zwolnić miejsce zajmowane przez partycje odzyskiwania użyjemy narzędzia diskpart otwieramy w tym celu konsole jako administrator:

w narzędziu dispart listujemy dostępne dyski używając polecenia:

list disk

następnie wybieramy dysk na którym jest umieszczona partycja odzyskiwania (w naszym przypadku mamy tylko jeden dysk), użyjemy do tego polecenia (gdzie X to indeks dysku):

select disk X

następnie listujemy partycje używając polecenia:

list partition

następnie wybieramy partycje którą chcemy usunąć używająć polecenia (gdzie X to indeks partycji)

możemy teraz usunąć partycje poleceniem:

delete partition override

Otwieramy konsole zarządzania dyskami i widzimy zwolnioną przestrzeń