Aplikacje: 7-Zip

Wydaje mi się że to oczywista oczywistość, od tej aplikacji zaczynamy w nowym środowisku. Archiwizacja, pakowanie, szyfrowanie. Wszystkie funkcje dostępne z poziomu wiersza poleceń, bardzo często używam 7-Zip’a w skryptach i codziennej pracy administracyjnej. Aplikacja od lat rozwijana i genialna w swej prostocie…

Nic mnie jednak bardziej nie dziwiło niż obecność WinRARa lub WinZIPa w „profesjonalnych” środowiskach. Obecność w/w w produkcyjnym środowisku (nawet prywatnym) od razu dużo mówi o zarządzającym.
7-Zip można pobrać bezpośrednio ze strony autora: www.7-zip.org