PowerShell: GUI Process Manger

Dzisiaj szybiki sprawdzony sposób na przejrzenie, zabicie procesów poziomu PowerShell’a, typowy one liner

Get-Process | Out-GridView -PassThru | Stop-Process -Force

powershell: gui process manager

Typowy onliner, ale dość skuteczny, używam często ze względu na możliwość filtrowana które zawęża wyniki, podświetlony proces/procesy, po kliknięciu w OK sa zatrzymywane.