PowerShell: Podłączenie do domeny

Z PowerShell’em najlepiej zaczynać przygodę od przenoszenia codziennych operacji do konsoli. Dodanie komputera do domeny to jedno z tych zadań które dużo szybciej można wykonać z poziomu PowerShell’a niż klasycznie wyklękując w interfejsie graficznym.

Komenda jest niezwykle prosta:

Add-Computer -DomainName nazwadomeny -Credential nazwadomeny\kontoadministratoradomeny

Pełna automatyzacja zaczyna się przy kilku komputerach, ich nazwy dodajemy do pliku txt, którego struktura powinna wyglądać następująco:

nazwakomputera01
nazwakomputera02
nazwakomputera03
nazwakomputera04
...
nazwakomputera99

następnie tą listę podstawiamy do naszego wcześniejszego polecenia:

Add-Computer -ComputerName (Get-Content listakomputerow.txt) -DomainName nazwadomeny -Credential nazwadomeny\kontoadministartoradomeny -Restart