PowerShell: Windows i dodanie funkcji telnet

Systemy Windows domyślnie nie mają zainstalowanego narzędzia telnet. Dziś zatem sprawdzony onliner który działa na wszystkich wersja systemu (Client+Server).

Otwieramy PowerShella jako administrator i wydajemy poniższą komendę:

Enable-WindowsOptionalFeature -Online -FeatureName TelnetClient

Przypominam że jeżeli chcecie sprawdzić tylko czy dany adres nasłuchuje na określonym porcie możecie użyć polecenia Test-NetConnection z parametrem port