Serwer RDS / terminali i tryb instalacji aplikacji

Podczas instalowania aplikacji na serwerze RDS / terminali ważne jest, aby system znajdował się w odpowiednim trybie. Pozwoli to na uniknięcie „dziwnych” problemów z zainstalowaną aplikacją oraz uprawnieniami do niej dla pozostałych użytkowników.

Aby przeprowadzić instalacje programu w odpowiednim trybie wystarczy uruchomić wiersz poleceń jako administratator i sprawdzić poniższą komendą w jakim trybie procujemy:

change user /query

Powyższa komenda zwróciła nam wartość EXECUTE, zatem przed rozpoczęciem instalacji zmieńmy tryb wykonywania na tryb instalacji używając tej samej komendy ale z przełącznikiem /install :

change user /install

Przeprowadzamy właściwy proces instalacji a po jego zakończeniu ponownie zmieniamy tryb na wykonywanie z użyciem przełącznika /execute :

change user /execute

Nasza aplikacja będzie działać poprawnie dla pozostałych użytkowników pulpitu zdalnego.