Aplikacje: Menadżer Pakietów Windows (WinGet)

Doczekaliśmy się natywnego menadżera pakietów dla Windows! Tak jest, i działa. Nie jest aplikacją firm trzecich. Z dnia na dzień ma co raz więcej dostępnych pakietów aplikacji. Teraz uzupełnienie środowiska Windows o podstawowe narzędzia stało się jeszcze prostsze. Poniżej sprawdzony sposób użycia.

Menadżer Pakietów Windows / Windows Package Manager w skrócie WinGet jest obecnie dostępny tylko dla systemów klienckich Windows 10. Można go używać po zainstalowaniu z Microsoft Store (można pobrać też pakiet instalacyjny z github).

Po instalacji otwieramy konsole jako administrator i za pomocą ponizszych poleceń możemy z poziomu czarnego (niebieskiego) okna instalować aplikacje. Poniżej przykład:

Przykładowa instalacja 7-zip sprowadza się do wyszukania pakietu, jego weryfikacji (poprzez ID) oraz instalacji. Poniżej komendy jakie zostały użyte:

winget search 7zip

Pojawiła się lista pakietów zawierających w nazwie lub w ID szukana frazę, w naszym wypadku 7-zip. Następnie weryfikujemy pakiet który chcemy zainstalować poprzez skopiowanie jego ID i komendę

winget show 7zip.7zip

Gdzie 7zip.7zip to ID aplikacji w repozytorium. Następnie instalujemy wybrany przez nas program:

winget install 7zip.7zip

Rozpoczyna się pobieranie i właściwy proces instalacji.

Polecenie WinGet w wersji 1.0 (maj 2021) ma tylko kilka opcji ale w zupełności wystarczają do instalacji aplikacji. Poniżej ich opis:

install  instalacja wskazanego pakietu
show    pokazuje informacje o pakiecie
source   zarządzanie źródłem pakietu
search   znajdź i pokarz podstawowe informacje o pakiecie
list    wyświetl zainstalowane pakiety
upgrade  aktualizacja wskazanego pakietu
uninstall odinstalowanie wskazanego pakietu
hash    obsługa hash pakietu
validate  walidacja pliku manifestu
settings  otwiera ustawienia
features  przedstawia status funkcji deweloperskich (eksperymentalnych)
export   eksportuje listę zainstalowanych pakietów
import   instaluje wszystkie pakiety z pliku